Pravila in pogoji s podatki o strankah


Kazalo


 1. Področje
 2. zaključek
 3. Odstop
 4. Cene in pogoji plačila
 5. Pogoji dostave in dostave
 6. Pridržek lastninske pravice
 7. Odgovornost za napake (garancija)
 8. Unovčenje darilnih bonov
 9. Pravo, ki se uporablja
 10. Alternativno reševanje sporov


1) Področje uporabe1.1 Ti splošni pogoji (v nadaljevanju "splošni pogoji") Wolfganga Mohra, ki deluje v okviru "Mora-Racing" (v nadaljevanju "prodajalec"), veljajo za vse pogodbe o dobavi blaga, ki jih potrošnik ali podjetnik (v nadaljevanju "kupec") Prodajalec glede na blago, ki ga prodajalec razstavi v svoji spletni trgovini. Vključitev lastnih pogojev stranke je v nasprotju, če ni drugače dogovorjeno.1.2 Ti pogoji se ustrezno uporabljajo za pogodbe o dobavi bonov, razen če ni izrecno določeno drugače.1.3 Potrošnik v smislu teh pogojev je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki pretežno niso niti komercialni niti njihova neodvisna poklicna dejavnost. Podjetnik v smislu teh pogojev je fizična ali pravna oseba ali pravno partnerstvo, ki ob sklenitvi pravnega posla opravlja svojo komercialno ali samostojno poklicno dejavnost.
2) sklenitev pogodbe2.1 Opisi izdelkov, ki jih vsebuje prodajalčeva spletna trgovina, ne predstavljajo zavezujoče ponudbe prodajalca, temveč služijo temu, da kupec predloži zavezujočo ponudbo.2.2 Kupec lahko odda ponudbo z uporabo spletnega obrazca za naročilo, ki je vgrajen v prodajalčevo spletno trgovino. Potem ko izbrano blago postavi v virtualni nakupovalni voziček in opravi postopek elektronskega naročanja, stranka s pravnim klikom na gumb, ki zaključi postopek naročanja, odda pravno zavezujočo pogodbeno ponudbo za blago v nakupovalni košarici. Kupec lahko ponudbo prodajalcu odda tudi po telefonu, elektronski pošti, pošti ali spletnem kontaktnem obrazcu.2.3 Prodajalec lahko sprejme ponudbo kupca v petih dneh, • s predložitvijo pisne potrditve naročila ali potrditve naročila v pisni obliki (faks ali e-pošta), pri čemer je sprejem potrditve naročila pri naročniku verodostojen, ali
 • z dostavo naročenega blaga stranki, pri čemer je odločilen dostop blaga stranki, ali
 • tako, da od stranke zahteva, da plača po predložitvi naročila.


Če je na voljo več zgoraj navedenih alternativ, se pogodba sklene v trenutku, ko pride do ene od zgoraj navedenih alternativ. Rok za sprejem ponudbe se začne na dan od dneva oddaje ponudbe s strani naročnika do poteka in se konča z iztekom petega dneva, ki sledi odpošiljanju ponudbe. Če prodajalec v navedenem roku ne sprejme ponudbe stranke, se šteje, da je ponudba zavrnjena, zaradi česar stranka ni več vezana na izjavo o nameri.2.4 Če je izbran način plačila "PayPal Express", bo plačilo obdelal ponudnik plačilnih storitev PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (v nadaljnjem besedilu: "PayPal"), pri čemer plača PayPal - Pogoji uporabe, ki so na voljo na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ali - če stranka nima računa PayPal - pod pogoji za plačila brez računa PayPal, si lahko ogledate na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Če stranka med postopkom spletnega naročanja kot plačilno sredstvo izbere »PayPal Express«, plačilni nalog PayPalu izda tudi s klikom na gumb, ki zaključi postopek naročila. V tem primeru prodajalec že izjavi, da sprejema ponudbo kupca v trenutku, ko stranka sproži postopek plačila s klikom na gumb, ki zaključi postopek naročila.2.5 Ko odda ponudbo prek prodajalčevega spletnega obrazca za naročilo, prodajalec po sklenitvi pogodbe shrani besedilo pogodbe in ga pošlje kupcu v besedilni obliki (npr. E-pošta, faks ali pismo), potem ko kupec pošlje svoje naročilo. Kakršno koli nadaljnje določanje besedila pogodbe s strani prodajalca ne bo izvedeno. Če je stranka pred oddajo naročila nastavila uporabniški račun v prodajalčevi spletni trgovini, bodo podatki o naročilu arhivirani na prodajalčevem spletnem mestu, do njih pa lahko uporabnik brezplačno dostopa prek svojega uporabniškega računa, zaščitenega z geslom, z navedbo ustreznih podatkov za prijavo.2.6 Pred zavezujočo oddajo naročila prek spletnega obrazca prodajalca lahko kupec s pozornim branjem informacij, prikazanih na zaslonu, prepozna morebitne napake pri vnosu. Učinkovito tehnično sredstvo za boljše prepoznavanje napak pri vnosu je lahko funkcija povečave brskalnika, s pomočjo katere je predstavitev na zaslonu povečana. Kupec lahko svoje vnose popravi v okviru postopka elektronskega naročanja z običajnimi funkcijami tipkovnice in miške, dokler ne klikne gumba, ki zaključi postopek naročila.2.7 Za sklenitev pogodbe sta na voljo nemški in angleški jezik.2.8 Obdelava in stiki z naročili se običajno izvajajo po elektronski pošti in avtomatizirani obdelavi naročil. Kupec mora zagotoviti, da je e-poštni naslov, ki ga je navedel za obdelavo naročila, pravilen, da lahko na ta naslov prejme e-pošto, ki jo je poslal prodajalec. Zlasti pri uporabi filtrov za neželeno pošto mora zagotoviti, da je mogoče dostaviti vsa e-poštna sporočila, ki jih pošlje prodajalec ali tretje osebe, pooblaščene za obdelavo naročila.
3) Pravica do umika3.1 Potrošniki imajo na splošno pravico do odstopa od pogodbe.3.2 Nadaljnje informacije o pravici do odstopa so na voljo v prodajalčevi politiki odpovedi.4) Cene in pogoji plačila4.1 Če v opisu izdelka prodajalca ni navedeno drugače, so navedene cene skupne cene, ki vključujejo zakonsko določen prometni davek. Morebitni dodatni stroški dostave in dostave so posebej navedeni v opisu izdelka.4.2 V primeru dostave v države zunaj Evropske unije lahko nastanejo dodatni stroški, za katere prodajalec ni odgovoren in ki jih krije kupec. Sem spadajo na primer stroški prenosa denarja s strani kreditnih institucij (npr. Pristojbine za prenos, provizije za menjalni tečaj) ali uvozne dajatve ali davki (npr. Carine). Takšni stroški lahko nastanejo tudi v zvezi s prenosom sredstev, če dostava ni opravljena v državo zunaj Evropske unije, vendar kupec plačilo izvede iz države zunaj Evropske unije.4.3 Možnosti plačila bodo kupcu sporočene v prodajalčevi spletni trgovini.4.4 Če je dogovorjeno predplačilo z bančnim nakazilom, plačilo zapade takoj po sklenitvi pogodbe, razen če se stranki ne dogovorita pozneje.4.5 Pri plačilu s plačilnim sredstvom, ki ga ponuja PayPal, plačilo obdela PayPal (Evropa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (v nadaljnjem besedilu: "PayPal"), pod PayPal - Pogoji uporabe, ki so na voljo na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ali - če stranka nima računa PayPal - pod pogoji za plačila brez računa PayPal, si lahko ogledate na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.4.6 Če je izbran način plačila "PayPal Credit" (plačilo na obroke prek PayPal), prodajalec svoj zahtevek za plačilo dodeli PayPalu. Preden PayPal sprejme prodajno izjavo o odstopu, izvede kreditno preverjanje z uporabo posredovanih podatkov o strankah. Prodajalec si pridržuje pravico, da kupcu zavrne način plačila "PayPal Credit" v primeru negativnega rezultata testa. Če PayPal dovoljuje način plačila "PayPal Credit", mora kupec plačati znesek računa PayPalu v skladu s pogoji, ki jih določi prodajalec in mu jih sporoči v prodajalčevi spletni trgovini. V tem primeru lahko PayPal plača samo z učinkom razrešitve dolga. Prodajalec ostaja odgovoren za splošna vprašanja kupcev, npr. B. za blago, rok dobave, odpremo, vračila, reklamacije, izjave o preklicu in vračila ali dobropise.4.7 Če izberete enega od načinov plačila, ki ga ponuja plačilna storitev "Shopify Payments", plačilo obdela ponudnik plačilnih storitev Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irska (v nadaljevanju "Stripe"). Posamezni načini plačila, ki jih ponuja Shopify Payments, se kupcu sporočijo v prodajalčevi spletni trgovini. Za obdelavo plačil lahko Stripe uporablja druge plačilne storitve, za katere lahko veljajo posebni plačilni pogoji, o katerih je stranka lahko obveščena posebej. Dodatne informacije o "Shopify Payments" so na voljo na internetu na https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.4.8 Če je izbran način plačila »PayPal račun«, prodajalec svoj zahtevek za plačilo dodeli PayPalu. Preden PayPal sprejme prodajno izjavo o odstopu, izvede kreditno preverjanje z uporabo posredovanih podatkov o strankah. Prodajalec si pridržuje pravico, da kupcu zavrne način plačila "PayPal račun" v primeru negativnega rezultata testa. Če PayPal dovoljuje način plačila "Račun PayPal", mora kupec plačati znesek računa PayPalu v roku 30 dni od prejema blaga, razen če PayPal določi drugačen rok plačila. V tem primeru lahko PayPalu plača le z učinkom odvajanja dolga. Prodajalec pa ostaja odgovoren za splošna vprašanja kupcev, npr. B. za blago, rok dobave, odpremo, vračila, reklamacije, izjave o preklicu in vračila ali dobropise. Poleg tega veljajo Splošni pogoji uporabe za uporabo nakupa na račun s strani PayPal, ki si ga lahko ogledate na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.4.9 Če je izbran način plačila »PayPal neposredna bremenitev«, bo PayPal položil znesek računa z bančnega računa stranke po izdaji pooblastila za neposredno bremenitev SEPA, vendar ne pred iztekom roka za vnaprejšnje podatke v imenu prodajalca. Vnaprejšnje obvestilo je vsako sporočilo (npr. Račun, polica, pogodba) stranki, ki objavi bremenitev z neposredno obremenitvijo SEPA. Če neposredna bremenitev ni unovčena zaradi premajhnih sredstev na računu ali zaradi posredovanja napačnih bančnih podatkov ali če stranka nasprotuje neposredni bremenitvi, čeprav do tega ni upravičena, mora stranka plačati stroške, ki jih ima ustrezna banka, če je za to odgovorna .
5) Pogoji dostave in dostave5.1 Dostava blaga poteka po odpremni poti na naslov za dostavo, ki ga določi kupec, če ni drugače dogovorjeno. Pri obdelavi transakcije je odločilen naslov za dostavo, naveden v prodajalčevem naročilu.5.2 Blago, ki ga dostavi špediter, se dostavi "prosti rob", to je do javnega robnika, ki je najbližji naslovu za dostavo, razen če je v informacijah o pošiljanju v prodajalčevi spletni trgovini navedeno drugače in če ni drugače dogovorjeno.5.3 Če dostava blaga ne uspe iz razlogov, za katere je odgovoren kupec, nosi kupec razumne stroške, ki jih ima prodajalec. To ne velja za stroške pošiljanja, če kupec učinkovito uveljavlja svojo pravico do odstopa od pogodbe. Če kupec učinkovito uveljavlja svojo pravico do odpovedi, se za stroške vračila uporabljajo določbe prodajalčeve politike odpovedi.5.4 V primeru samo prevzema prodajalec kupca po elektronski pošti najprej obvesti, da je blago, ki ga je naročil, pripravljeno za prevzem. Po prejemu tega e-poštnega sporočila lahko kupec blago prevzame na sedežu prodajalca po posvetovanju s prodajalcem. V tem primeru se stroški pošiljanja ne zaračunajo.5.5 Kupec prejme kupec na naslednji način: • s prenosom
 • po elektronski pošti
 • po pošti6) ohranitev naslovaČe prodajalec vnaprej ukrepa, si pridržuje lastništvo dobavljenega blaga do celotnega plačila dolgovane nakupne cene.


7) Odgovornost za napake (garancija)


7.1 Če je kupljeni izdelek z napako, veljajo določbe zakonske odgovornosti za napake.


7.2 Naročnika prosimo, da se dobavitelju pritoži zaradi dobavljenega blaga z očitno transportno škodo in o tem obvesti prodajalca. Če stranka tega ne upošteva, to ne vpliva na njegove zakonske ali pogodbene zahtevke za napake.
8) Unovčenje darilnih bonov8.1 Bone, ki jih je mogoče kupiti prek prodajalčeve spletne trgovine (v nadaljevanju "darilni boni"), je mogoče unovčiti samo v prodajalčevi spletni trgovini, razen če je v kuponu navedeno drugače.8.2 Darilne bone in preostalo stanje darilnih bonov lahko izkoristite do konca tretjega leta, ki sledi letu, v katerem je bil bon kupljen. Preostali kredit bo kupcu nakazan do izteka roka uporabnosti.8.3 Darilne bone je mogoče unovčiti šele, ko je postopek naročila zaključen. Naknadno zaračunavanje ni mogoče.8.4 Na naročilo lahko unovčite samo en darilni bon.8.5 Darilni boni se lahko uporabljajo samo za nakup blaga, ne pa tudi za nakup dodatnih darilnih bonov.8.6 Če vrednost darilnega bona ne zadostuje za kritje naročila, lahko za poravnavo razlike izberete enega od drugih načinov plačila, ki jih ponuja prodajalec.8.7 Preostanek darilnega bona se ne izplača v denarju niti obresti.8.8 Darilni bon je prenosljiv. Prodajalec lahko s plačilnim učinkom plača zadevnemu lastniku, ki unovči darilni bon v prodajalčevi spletni trgovini. To ne velja, če prodajalec ve ali v skrajni malomarnosti ne pozna neavtorizacije, pravne nesposobnosti ali nima dovoljenja zadevnega lastnika.9) Veljavna zakonodajaZa vsa pravna razmerja med strankama se uporablja pravo Zvezne republike Nemčije, razen zakonov o mednarodnem nakupu premičnega blaga. Za potrošnike se ta izbira prava uporablja le v obsegu, v katerem priznano varstvo ni odvzeto z obveznimi določbami prava države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče.
10) Alternativno reševanje sporov10.1 Komisija EU ponuja platformo za spletno reševanje sporov na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odrTa platforma služi kot kontaktna točka za izvensodno reševanje sporov, ki izhajajo iz spletnih nakupov ali pogodb o storitvah, ki vključujejo potrošnika.10.2 Prodajalec ni dolžan niti pripravljen sodelovati v postopku reševanja sporov pred arbitražnim odborom potrošnikov.